Adoracja królów

Adoracja królów
Adoracja królów” autorstwa Brueghel


    Pejzaz z upadkiem IkaraPejzaz z ucieczki do EgiptuChłosta w szkoleSpis ludnosci w Betlejem

    Menu Galerii

    Indeks Artystów