Nasza Galeria Sztuki - L


Libera

Zbigniew Libera Urodził się w 1959 r. w Pabianicach. Jest czołowym artystą tzw. nurtu krytycznego ...

Limbourg

bracia, Paul (Pol), Herman i Jan (Hennequin Janneken) (1375-1416). Malarze franko-flamandzcy (działali ...

Limeri)

Salif (Salvo Limeri). Salif (Salvo Limeri), è nato a Priolo Gargallo (Sr) Sicily nel 1962, diplomato ...

Limo

Małgorzata Limo. Szkoły: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2012 · Pracownia Macieja Świeszewskiego ...

Lincow

Dorota Leniec Lincow. Urodzona w Warszawie w 1955 roku. Uczęszczała do Liceum Plastycznego w Warszawie ...

Menu Galerii

Indeks Artystów