Czaplicki

  • ur. 1984
  • zm.
  • narodowość: Polska

Czaplicki Krystian Czaplicki Urodzony 1984. Mieszka we Wrocławiu. Student Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław. Formy wypowiedzi artystycznej: instalacja, grafika, akcja.


Inni artyści

  1. Kurant (1978 - )
  2. Mróz (1979 - )
  3. Pawszak (1984 - )
  4. Czaplicki (1984 - )
  5. Pawlik (1974 - )
  6. Juszkiewicz (1984 - )
  7. Witkowska (1978 - )

Menu Galerii

Indeks Artystów