Vasina

  • ur. 1964
  • zm.
  • narodowość: Polska

Vasina Dariusz Vasina Urodził się w 1964 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP (1985 –90), dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. Stanisława Wejmana, aneks w Pracowni Rysunku prof. Jacka Gaja, gdzie pracował jako asystent. Adiunkt od 1996. Od 2000 r. prowadził samodzielnie pracownię rysunku na Wydziale Grafiki. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Jest współzałożycielem i członkiem nieistniejącej już grupy „Trzy oczy”, z którą wystawiał przez prawie dwadzieścia lat. Brał udział w licznych ekspozycjach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.


Inni artyści

  1. Maśluszczak (1948 - )
  2. Albin (1906 - )
  3. Kraupe (1921 - )
  4. Vasina (1964 - )
  5. Łazarczyk (1965 - )
  6. Eidrigevicius (1949 - )
  7. Radziszewski (1980 - )

Menu Galerii

Indeks Artystów