Alberti

  • ur. 1404
  • zm. 1472
  • narodowość: Włochy

Alberti Leon Battista (1404-1472), włoski architekt i teoretyk renesansu. W swoim dziele Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, które rozpoczął w 1452 i nad którym pracował do śmierci, Alberti wyłożył zasady architektury klasycznej, omawiając również ich modyfikacje dla potrzeb praktyki renesansu. Dzieło to zostało wydane w 1485 i przetłumaczone na angielski jako Ten Books on Architecture w 1955. Jego projekty kościołów; San Sebastiano, rozpoczęty w 1460, i San Andrea 1470 (oba w Mantui) - jedyne istniejące budynki w całości według jego projektu - czerpią obficie z wzorów klasycznych, ale do pewnego stopnia antycypują manieryzm. Jego traktaty o malarstwie (1436) i rzeźbie (ok. 1464) jako pierwsze omawiały zarówno teorię jak i technikę tych dziedzin. Napisał także dzieła o matematyce, etyce, religii i gramatyce.


Inni artyści

  1. Abbate (1512 - 1571)
  2. Abdul (1589 - 1616)
  3. Adler (1895 - 1949)
  4. Alberti (1404 - 1472)
  5. Allston (1779 - 1843)
  6. Altdorfer (1480 - 1538)

Menu Galerii

Indeks Artystów