Opałka

  • ur. 1931
  • zm.
  • narodowość: Polska

Opałka Roman, ur. 1931. Malarz i grafik. Studia w PWSSP w Łodzi (1949-50), 1950-56 w ASP w Warszawie. W 1958-59 eksperymentował w dziedzinie malarstwa materii - cykl obrazów Chronomy (1961-63) o zrytmizowanych strukturach modularnych, seria Fonematów temperą, cykl obrazów olejnych oznaczonych literami alfabetu gr. o powierzchniach rzeźbionych szpachlą, 1965 pierwszy obraz "liczony" z cyklu obrazów zwanych Detalami pisanych ciągiem cyfr, progresywnie wzrastających o jeden, zakończony cyfrą 35327. W 1965-67 pierwsze prace graficzne - astralografie, litografie i akwaforty. W 1968-70 cykl kwasorytów Opisanie świata. Od 1970 O. wyrzekł się wszelkich form działalności twórczej, poświęcając się wyłącznie koncepcji liczenia. W podjętej tu tematyce artysta stoi na pograniczu filozofii Wsch. oraz personalistycznej filozofii kręgu kultury śródziemnomorskiej. Od tegoż roku nagrywa na taśmie magnetofonowej swój głos wyliczający kolejne cyfry w atrakcie ich pisania. Od 1975 we Francji.


Inni artyści

  1. O'Keffe (1887 - 1986)
  2. Ociepka (1891 - 1978)
  3. Ogata (1658 - 1716)
  4. Opałka (1931 - )
  5. Oppenheim (1913 - 1985)
  6. Orozco (1883 - 1949)
  7. Ostade (1610 - 1685)

Menu Galerii

Indeks Artystów