Radziewicz

  • ur. 1976
  • zm.
  • narodowość: Polska

Radziewicz Grzegorz Radziewicz. Grzegorz Radziewicz – u rodzony w 1976 roku w Białymstoku na Podlasiu, wielokulturowym regionie Polski. To tutaj, na obszarze między Narwią, Biebrzą i Brzozówką splatały się dzieje Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Żydów, Niemców i Tatarów. Jest to w związku z tym także wyjątkowe miejsce przenikania się folkloru polskiego, litewskiego, ruskiego oraz pruskiego. Region ten posiada swoje unikalne tradycje i wierzenia. Właśnie Podlasie nazywano dawniej „krainą czarownic i magii czarnoksięskiej”. Tylko tutaj obok siebie żyją katolicy, prawosławni oraz muzułmanie. Miało to bezpośredni wpływ na rozwój wrażliwości artystycznej i estetyki artysty. Otaczała go bogata ikonografia sztuki ludowej Podlasia, zaczynając od tkaniny dwuosnowowej i haftu, poprzez garncarstwo, metaloplastykę, po sztukę kulinarną oraz gwarę. Z tamtego też okresu pochodzi jego zamiłowanie do różnego rodzaju machin i mechanizmów. Zrodziło się to z częstego przebywania w warsztacie ojca – z zawodu kowala. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Naturalną kontynuacją drogi artystycznej były studia na ASP. Wybór padł na Wrocław, duże miasto, jakże radykalnie różne od stron rodzinnych. To tam kształtowała się już dojrzała twórczość artysty. Z tamtego okresu pochodzą pierwsze obrazy cyklu „Machina Życia”. Cykl prac „Machina życia” jest poszukiwaniem sił rządzących światem; pytaniem – co determinuje nasze życie, na ile kierujemy nim sami, a na ile zdani jesteśmy na łaskę i niełaskę losu? Maszyna to bezduszna siła gnająca świat do przodu, na nic nie zważająca. Machina jako wytwór człowieka nie daje mu jednak szansy, żaden z ludzi w pojedynkę nie ma wpływu na jej działanie. Artysta stawia pytanie: czy zatem jednostka ludzka jest tylko trybikiem w „Machinie życia”? W 2005 roku artysta przenosi się do rodzinnego Juchnowca Górnego, gdzie mieszka i tworzy do tej pory. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym oraz fotografią. To tu powstają cykle obrazów olejnych „Future” oraz najbardziej znany i rozpoznawany cykl „Machiny Latające”. Pojawia się motyw olbrzymich zeppelinów nazwanych przez twórcę Machinami Latającymi. „Machiny Latające” są bezsporną kontynuacją „Machiny Życia” oraz rozwinięciem podejmowanej wcześniej tematyki grafik. Podobnie jak „Machina Życia” odnotowują formy istniejące, zmodyfikowane dla własnych potrzeb; są sugestią nieuchwytnej, wszechogarniającej przestrzeni zwielokrotnionej jeszcze przez monochromatyczność gamy barwnej. O ile jednak cykl „Machina Życia” był poszukiwaniem sił rządzących światem i determinujących człowieka, o tyle „Machiny Latające” zdają się przekraczać wymiar techniczny. Miękkie i ciepłe kokony na kształt balonów i zeppelinów umożliwiają poznanie nowego, następnego wymiaru. Ważniejsze wystawy: „Machiny”(malarstwo) 4 festiwal Out OF Control Production, Węglowa, Białystok 2013 r. „Wyobraźnia zaludniona” (malarstwo) Artpub galeria, wystawa online 2011r. „Machiny” (malarstwo) Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, 2010 r. „Życie jest piękne” (pokonkursowa wystawa fotografii), Kieleckie Centrum Kultury 2008 r. Andrzejkowa wystawa Digartów Dnia w Edynburgu (malarstwo), 2008 r. „Machiny Latające” (malarstwo), „Alternatywa Cafe Galeria”, Warszawa 2008 r. Wystawa plenerowa „Machiny” (malarstwo), Letnia Redakcja Kuriera Porannego, Rynek Kościuszki, Białystok 25 lipca 2008 r. Wystawa indywidualna „Machiny Latające” (malarstwo), Galeria BOK, Białostocki Ośrodek Kultury, 2008 r. Wystawa indywidualna „Machiny” (malarstwo), Ośrodek Kultury w Juchnowcu, 2008 r. Wystawa indywidualna „Machina życia” (malarstwo), Cafe „Motto” - Warszawa, 2005 r. Wystawa indywidualna „Machina życia” (malarstwo), Galeria „Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Białystok, 2005 r. Wystawa indywidualna, (grafika i fotografia), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Juchnowiec Kościelny. 2004 r. Wystawa indywidualna (dyplom), Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2002 r. Grafika, Uroczysko - Supraśl, 2000 r. Malarstwo i rysunek, MDK - Dąbrowa Białostocka, 2000 r. Grafika, Uroczysko - Supraśl, 1999 r. Wystawa „Czwarty semestr” (rysunek i malarstwo), GOK- Juchnowiec Kościelny, 1999 r. Grafika, Galeria Miejska we Wrocławiu, 1999 r. Malarstwo i rysunek, Miejski Dom Kultury - Strzegom, 1998 r. Fotografia, galeria „Dno” w Supraślu, 1998 r. Fotografia, Gminny Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym, 1996 r.


Inni artyści

  1. Pytlik (1986 - )
  2. Qkla (1964 - )
  3. Rabszty (1961 - )
  4. Radziewicz (1976 - )
  5. Radziszewska (1954 - )
  6. Radziszewski (1949 - )
  7. Rajpert (1958 - )

Menu Galerii

Indeks Artystów