Ejsmond

  • ur. 1974
  • zm.
  • narodowość: Polska

Ejsmond Marek Ejsmond. Marek Ejsmond-Ślusarczyk - urodzony w 1974 r. w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego oraz w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego w 2000 r. obronił zdobywając wyróżnienie rektorskie. Absolwent Studium Pedagogicznego warszawskiej ASP, a od 2009 roku nauczyciel mianowany. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, m.in.: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2004) zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego, na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych (2006) uzyskał 3 nagrodę. W 2006 r. uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”i „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce „Man + Woman = Creation” oraz „Nowych Tendencjach w Malarstwie Polskim po roku 2000” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego prace można było zobaczyć na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro - art 2007” w Łodzi. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „EXIT – nowa sztuka w Polsce” oraz był stypendystą Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 roku brał udział w Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 5” w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” - za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej oraz własną twórczość malarską.


Inni artyści

  1. Dziopak (1954 - )
  2. Eberhardt (1984 - )
  3. Eibe (1969 - )
  4. Ejsmond (1974 - )
  5. Ejsmont (1995 - )
  6. Endler (1975 - )
  7. Eric (1968 - )

Menu Galerii

Indeks Artystów