David

  • ur. 1958
  • zm.
  • narodowość: Polska

David Jacques Louis David. Jacques-Louis David (ur. 30 sierpnia 1748 w Paryżu, zm. 29 grudnia 1825 w Brukseli), francuski malarz, główny reprezentant klasycyzmu, nadworny malarz Napoléona Bonaparte. Uważany za filar sztuki Oświecenia, oficjalny artysta rewolucji francuskiej, stworzył czytelny i nośny symbol rewolucyjny – Przysięgę Horacjuszy. Studiował w pracowniach Bouchera i Viena, udał się z nim razem do Rzymu i tam pod wpływem antyku odsunął się zupełnie od rokokowego rodzaju malarstwa. W roku 1774 otrzymał Prix de Rome. Wykonał w latach 1775-1780 portret konny Stanisława Kostki Potockiego oraz Belizariusza. Po powrocie do Paryża 1780, zostaje 1783 przyjęty do Akademii, za obraz: 'Cierpienie Andromachy'. Zachwyt wywołał jego obraz wykonany na zlecenie króla Francji Ludwika XVI: 'Przysięga Horacjuszy' (1784, obecnie w Luwrze), doskonale odpowiadający nastrojom epoki rewolucji francuskiej. Oddźwiękami rewolucji są: niedokończony obraz przysięgi rewolucjonistów, malowany na polecenie 'Zgromadzenia Ustawodawczego' oraz realistycznie ujęte 'Śmierć Marata', 'Przysięga w sali do gry w piłkę' (1790), 'Portret Madame Sèriziat' (1795, Luwr). Jako członek Corps Mlectoral Paryża i deputowany Konwentu głosował 1792 za śmiercią króla. Zasiadał w Komitecie Bezpieczeństwa Powszechnego. Aresztowanego jako przyjaciela Robespierre`a, uratowała amnestia 1795 roku. Napoleon mianował go nadwornym malarzem (1804 r.) i z tego okresu pochodzą główne dzieła Davida: 'Portret konny Napoleona na górze św. Bernarda' , 'Le sacre' (Koronacja Napoleona) (1805-1807)), portret Napoleona w stroju koronacyjnym i 'Rozdanie orłów w 1810 r.'. Był też doskonałym portrecistą (słynny portret Madame Recamier siedzącej na szezlongu). Namalował też 'Sabinki' (1799) oraz 'Portret konny Stanisława Kostki Potockiego'. Po upadku Napoleona musiał uchodzić z Francji jako „królobójca”, osiadł w Brukseli (1816) i tam malował, wiek jednak sprawia, że dzieła te nie dorównują już poprzednim. Jacques Louis David pozostawił ponad 400 uczniów, z których najwybitniejszymi byli: Gros, Gèrard, Drouais, Girodet, Ingres, Rude, Isabey, Granet i in., z Polaków m.in. Antoni Brodowski. Wywarł też decydujący wpływ na malarstwo francuskie i belgijskie XIX w.


Inni artyści

  1. Dali (1904 - )
  2. D`alia (1968 - )
  3. Danielak (1987 - )
  4. David (1958 - )
  5. Dąbrowski (1980 - )
  6. Dega (1917 - )
  7. Delicati (1959 - )

Menu Galerii

Indeks Artystów